Prednosti ogrevanja na pelete

Ogrevanje na pelete združuje prednosti dveh ogrevalnih sistemov: prednosti ogrevanja na drva in ogrevanja na plin. Za ogrevanje na drva je značilno čisto in okolju prijazno delovanje, prednost ogrevanja na plin pa je v njegovi enostavni uporabi. Te lastnosti so poleg spodaj naštetih, ena glavnih prednosti ogrevanja na pelete.

Visoka vsebnost energije in čisto izgorevanje

Lesni peleti so izdelani iz stranskih izdelkov žage in ostankov industrijskega lesa. S posebnim postopkom stiskajo lesne ostanke v obliko peletov, ki imajo v primerjavi z hlodi ali lesnimi sekanci zelo visoko vsebnost energije. Poleg tega v peletih skoraj ni vnetljivih snovi, zato je zgorevanje izredno čisto in praktično brez vonja.

Pri uporabi kakovostnih peletov tako ostane zelo malo pepela in ga je potrebno odstraniti enkrat do dvakrat letno. Odlagamo ga lahko tudi med domači kompost.

Obnovljiva in okolju prijazna surovina ter CO₂-nevtralno zgorevanje

S pravilnim gospodarjenjem je dolgoročno zanesljiv vir energije – zelo različen od dveh fosilnih virov energije nafte in zemeljskega plina, ki ju dobimo z veliko porabo energije.

Prednosti se vidijo tudi pri izgorevanju. Sprošča se le toliko CO₂, kot se ga je vezalo na les iz zraka med rastjo. Delovanje ogrevalnega sistema na pelete v enodružinskem domu tako odločilno prispeva k izogibanju proizvodnje več ton ogljikovega dioksida letno.

Stabilne cene kot prednost ogrevanja na pelete

Prednosti ogrevanja na pelete je v primerjavi z drugimi vrstami ogrevanja, kot sta ogrevanje na olje in plin, je stabilna cena energenta. Zlasti cena nafte je podvržena gospodarskim in političnim nihanjem, kar dolgoročno načrtovanje otežuje.  Cene peletov so v zadnjih letih razmeroma konstantne in nižje v primerjavi z nafto in zemeljskim plinom. V bližnji prihodnosti ne pričakujemo dramatičnega zvišanja cen.

Velika raznolikost kombinacij

Ogrevanje s peleti lahko kombiniramo z obstoječim ogrevalnim sistemom in se tako izognemo visokim investicijskim stroškom. Če pa želite uporabiti brezplačno sončno energijo, je kombinacija ogrevanja s peleti in sončne toplote idealna.

Ponudba kvalitetnih peletov v Gradbenem centru Sejateh:

  • Kvaliteta A1
  • Sestava: 90 % smreka, 10% hrast
  • Vsebnost vode < 10 %
  • Vsebnost pepela < 0,7 %
  • Mehanska trdnost > 97,5 %
  • Gostota nasutja > 600kg/m3
  • Pakiranje vreča: 15 kg, paleta: 66 vreč, skupna teža 990 kg